Úvod

Advokátska kancelária poskytuje právne služby slovenským aj zahraničným klientom vo všetkých oblastiach práva. Medzi poskytované právne služby patrí najmä:

  • konzultačná činnosť v oblasti obchodného práva a práva obchodných spoločností vrátane zakladanie spoločností a vypracovania obchonoprávnych zmlúv
  • právne poradenstvo v oblasti občianskeho práva, vypracovanie občianskoprávnych zmlúv (zmluvy o prevode nehnuteľností, darovacie zmluvy, dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov a pod.), riešenie právnych problémov v oblasti rodinného, dedičského, vlastníckeho, záväzkového práva ako aj pracovného a daňového práva
  • zastupovanie klientov pred súdmi, notárstvami, orgánmi štátnej správy a ostatnými subjektmi ako aj pri rokovaniach s inými účastníkmi právnych vzťahov

Advokátska kancelária poskytuje aj právne služby online, ktoré umožňujú klientom získať právne poradenstvo bez nutnosti navštíviť advokáta. V jednoduchých prípadoch poskytneme právne služby už od 20€

Čítať viac...